tirsdag 11. november 2008

1723 matrikkelen, mer lesbar

Gaard Opsidder Eier Huusmænd
Schibtved Prestegaard med underliggende Breche og Aschim Jens Aalborg Schibtved Præstbord
1 Eld gammel Huusmands Plads Ulven, Christen Jensen saaer 1 Tønne Hafre, bereignet under Gaarden.
Eng Lendsmandsgaard Amund Pedersen Opsideren
Hønstved østre Arne Hovelsen, Lars Jensen Schibtved Præstbord, 5 Lispund., Aas Præstbord 5 Lisp., Opsideren og med Arvinger 10 Lisp. med Bøxel over alt.
Tvetter østre Aasmund Rasmussen Opsideren
StafsEng Jens Larsen, Gunder Erichsen Tonne Præstbord 1 Huud med Bøxel over ald Gaarden, Gunder Erichsen med Arvinger 15 Lisp. uden Bøxel.
Findsrud Rasmus Simensen, Gunnild RasmusDaatter Schibtved Præstbord
Laim Ole Knudtsen Schibtved Præstbord
Foss. Drag. Qvart. Amund Povelsen Schibtved Præstbord 1 Skipp. 6 Lisp. med Bøxel over alt. Opsideren og Herr Anders Spydebergs Arvinger resten. 1 Huusm. Plads Tinodden Eldgammel Ole Brynilds. Saaer 1/2 Tønne Hafre Bereignet under Gaarden siden den ej Kand forbedres.
Ruene Torchel Knudtsen Aas Præstbord
Soelberg ytre med een ringe flom Qværn Jens Christensen Christiania Hospital 3 ? med Bøxel over ald Gaarden, Tormoe Hou 5 Lisp., Schibtved Præstbord 4 Speng?(=Fjerding/Spann?). 1 Hytte opsat ved Qværnen Saaer 1 Set.
Soelberg øfre Niels Ingvoldsen Schiber Kiercke 1 Huud med Bøxel over alt, Tosnes Præstbord 1 Huud.
Hønstved westre med Een Plads Tangen. Drag. Qvart. Arne Hovelsen Schibtved Præstbord 15 B.p. Smør uden Bøxel, Christ. Skole 15 Lisp., Opsideren Resten hver sit med Bøxel.
Aamodt med Sølfskut. Drag. Oficerer Qvart. Knud Olesen Fierde Læxhører udi Christiania 1 Skipp. 2 Skind med Bøxel over alt, Opsideren Resten. 1 liden Husm. Stue Narvestad hytten Saaer 1 Skeppe bereignet under Gaarden.
Liustad Jens Svendsen, Gulbrand Gundersen Fierde Læxhører Christ. Skole 1 Huud med Bøxel over alt, Tune Præstbord 1 Huud.
Berg Nordre med en ringe Bæcke Qværn Christen Toresen Fierde Læxhører Christ. 10 Lisp. med Bøxel over alt, Opsideren med Arvinger Resten.
Hejestad Siver Jensen Fierde Læxhører i Christ.
Berg westre Gunild HansDaatter Fierde Læxhører j Christ. 10 Lisp. med Bøxel over alt, Opsideren 10 Lisp.
Fraugerud. Drag. Qvart. Asbiørn Ellefsen Schibtved Præstbord 1/2 B.p. Smør, Fierde Læxhører j Christiania 1 B.p. Smør med Bøxel over ald Gaarden.
Houg yttre med Een Bæcke Qværn Tormoe Joensen Opsideren og med Arvinger 17 1/2 Lisp., Fierde Lægshører j Christia. Resten med Bøxel.
Wister vestre. Drag. Qvart. Anders Larsen Opsideren og med Arvinger
Aamodt nordre med Ringstad øde gaard Ole Andersen Fierde Lægshører af Ringstad 3 Skind med Bøxel over A(lt) Schibtved Præstbord 3 Skind. Opsideren 10 Lisp. 1 eldgammel Husm. Hytte Klæggestad, Anders Andersen, Saaer 1 Qtr. Hafre, Kand ej forbedres, Bereignet under Gaarden.
Wister østre. Drag. Qvart. Siver Olesen Deres Majt. 1 Skind Opsideren resten med Bøxel. 1 Huusm.hytte Stokkebæcken, Anders Syversen Saaer 2 Skeppe Hafre, Bereignet under Gaarden siden dend ej kand forbædres.
Schallerud med Flom Qværn Ole Olesen Capit. Accelejes Arvinger. 1 ringe Huusm. Stue Saaer 1 Qtr. som Opsideren vil have ødelagt Bereignet under Gaardens Skyld.
Aslachsrud Cornet Hans Hvid Schibtved Præstbord 3 Skind, Opsideren 15 Lisp. med Bøxel over Alt. Siver Wister og Anders Aslachsruds Arvinger Resten. 1 Liden gl. Huusm.s Hytte, Mogens Christensen Kand ej forbædres, bereignet under Gaarden Saaer 3 Qtr. Haf.
Schipperud westre Iver Amunsen Schibtved Præstbord 1/2 B.p. Smør, Besideren og medarvinger resten med Bøxel. 1 liden Huusm.s. Hytte som Opsideren selv bruger.
Schipperud østre. Drag. Qvart. Peder Toresen Fet Hoved Kiercke 15 Lisp., Opsideren og medarvinger 1 1/4 Skipp. hver sit med Bøxel.
Holmerud Tore Engvolsen Schibtved Præstbord 2 1/2 Skind, Ditto Kiercke 3 1/2 Lisp., Opsideren og medarvinger resten med Bøxel over alt. 1 liden gl. Huusm.s Plads Myrer, T. Ingvolsen Saaer 1/2 Tønne Bereignet under Gaarden.
Tvetter westre Arne Giertsen, Gulbrand Svensen Lect. j Christ. Prof.
Houger med østre Houger. Drag. Qvart. Amund Andersen Opsideren og med Arvinger 1 Huusm. Stue Duserud, Tounes Nielsen Saaer 1/2 Tønne Hafre 1 ditto Buraas Ulvilde Erichsdaater Saaer 3 Qtr. Hafre Begge gl. Kand ej forbedres Bereignet under Gaarden.
Onstad med Piberud. Drag. Qvart. Halvor Christensen, Tore Christophersen Opsiderne og med Arvinger I Husm. Stue Mathis Huuset Tor Helgesen Saaer 1/2 Tønne Hafre bereignet under Gaarden siden Dend ej Kand forbedres.
Borger søndre Peder Erichsen, Østen Hovelsen Opsiderne og med Arvinger 1 Plads Narvestad Jens Hansen Saaer 5 Qtr. Hafre avler 2 Las Høe.
Widenæs nordre med 3 Sauger og 1 Qværn sampt 1/2 Plads Svartedahl Ole Jensen, Anders Olsen Fierde Lægs Hører i Christ. 15 Lisp. Hans Larsen og Peder Nielsen j Fredstad 1 Skipp. 6 Lisp. med Bøxel over ald Gaarden. 1/2 Huusm. Stue Berget med Søndre Widenæs Halvor Guldbransen Saaer 1 Qtr. Hafre. 1 ditto Bingen som efter gl. Matr. har svaret Leedingspenge 1 Album. Saaer 4 Set. Hafre Begge kand ej forbedres Bereignet under Gaardens Skyld.
Widenæs søndre med 1/2 Plads Svartedahl. Drag. Qvart. Christen Christensen Salig Amtmann Tønsbergs Arvinger 9 Lisp. Opsideren og medarvinger resten med Bøxel over alt. 1/2parten j Pladsen Berget med Nordre Widenæs, hvor der er sked forklaret.
Bøyerud med Præsterød. Drag. Qvart. Christopher Olesen, Taral Christophersen Opsideren Christopher og med Arvinger 1 Skipp. 9 Lisp. med Bøxel over Alt. Schibtved Præstbord 15 Bp. Smøer 1 Huusm. Stue Frandsehuuset Dordi Hovelsd. Saaer 1/2 T. Hafre Bereignet under Gaarden.
Braatenæs Simen Amundsen Opsideren og med Arvinger 1 Plads Hytta Tolf Larsen Saaer 1/2 Tønne Nyelig optaget Kand ej Forbedres Bereignet under Gaarden.
Næs. Drag. Qvart. Hans Romundsen Opsideren og med Arvinger 1 Liden nyelig optagen Huusm. Pl. Daniels Huuset Saaer 1 Qtr. Hafre Kand ej forbedres Bereignet under Gaarden.
Kjos med Een flomqværn. Drag. Qvart. Capitain Hoff Besideren 2 Skipp. med Bøxel over Alt. Madame Homsman 1/2 Skipp.
Schoug med Lille-Schoug og Bechhuus. Drag. Qvart. Svend Amundsen Opsideren og med Arvinger
Schielde med Fosstved. Bæche Qværn. Øde. Drag. Qvart Joen Østensen Deris Maj.ts 8 Lisp., Schibtved Præstbord 1/2 B.p. Smør. Opsideren og med Arvinger resten med Bøxel over Alt. 1 liden Eld gl. Plads Field, Aslak Hansen Saaer 1 Qtr . 1 ditto Maasebye Peder Joensen Saaer 1/2 Tønne Hafre, nyelig optages, Kand ingen af dem forbedres Bereig. Under Gaarden.
Espenæs Joen Enersen Schibtved Præstbord 5 Lisp. Opsideren 1 Skipp. med Bøxel over alt.
Liverud Amund Simensen, Hans Giertsen Simen Braatenæs og med Arvinger.
Berg søndre med 2 Huusm. Pladse Joen Halvorsen, Toer Toersen, Erich Christophersen, Jens Toersen Schieber Kierche 1 Huud uden Bøxel, Gunder Skjøtved og Hans Skatved j Svendal Samt Siver Wister og Conf. Raad Tønsberg Det øfrige med Bøxel.
Gierestad med Een ringe Flomsaug og Qværn Joen Olesen, Even Iversen Siver Wister, Opsideren Even Iversen og medarvinger.
Hoell Jørand Gulbrandsdaater Opsideren
Carlsrud med Plads Schinderhuuset Halvor Larsen, Anders Olsen Opsiderne
Tvetter med 3 Pladse. Drag. Qvart. Niels Toresen Opsideren og med Arvinger
Liustvet. Drag. Qvart. Tore Amundsen, Asbjørn Syversen Opsiderne og med Arvinger
Lund med Een Plads Dyrebeck. Drag. Qvart. Søren Erichsen, Ole Amundsen Schibtved Præstbord Af Dyrebeck 1/2 Skipp. Raver, 4de LæxHører I Christiania 6 Skind, Opsiderne Resten med Bøxel over alt. 1 Plads Hoppensteen, Clemet Arnesen Saaer 1/2 Tønne Hafre, Bereignet under Gaarden.
Wammenæs. Drag. Qvart. Ole Svensen Schibtved Præstbord 10 Lisp. med Bøxel over 15 Lisp. Og Opsideren 1 Skipp. med Bøxel over 15 Lisp. 1 Huusm. Plads Berget Ole Christophersen Saaer 3 Qtr. Hafre, 2de Hytter der uden ved Elven Saaer Begge 1 Qtr. Eld gl. Pladser, og siden De ej Kand forbedres, Bereignet under Gaarden.
Borger nordre. Johannes Helgesen, Ole Jensen Schibtved Præstbord 4 1/2 Lisp. Besideren Ole 15 Lisp. med Bøxel, Svend Wammenæs 10 Lisp. med Bøxel over 3 F. Pladsen som er udlagt til Fehafn.
Schie med BæckeQværn. Drag. Qvart. Christen Arvesen Opsideren 1 Huusm. Plads j Gaardens Eng som der er optagen for Engens Tilsiun siden ald fare Vej gaaer igennem Engen.
Haugen nedre. Christen Olesen Opsideren 5 Lisp., Siver Wister 1 1/4 Skipp. Med Bøxel.
Borgen Svend Eriksen Opsideren
Glende søndre med Een BæckeQværn Asbjørn Olsen Schibtved Præstbord 6 B.p. Smør, Opsideren 10 Lisp. med Bøxel over alt.
Glende nordre Erik Holgersen Schibtved Præstbord 6 B.p. Smør, Opsideren 10 Lisp. med Bøxel over alt.
Koefeld Peder Bondesen, Erich Bondesen Ole Aamodt
Dillerud Aasmund Eriksen Opsideren
Berg nedre Even Aslaksen Niels Toresen Tvetter
Swae Gunder og Anders Nielssønner Lect. i Christ. 10 Lisp. med Bøxel over alt, Peder Skjøtorps Arvinger 10 Lisp.
Riug Aslak Alfsen Ole Wammenæs
Staeaas Ole Taralsen Ole Wammenæs og Opsideren
Røed Svend Brynilsen Spiuberg Præstbord 3 Skind, Gunder Skougning 2 1/2 Lisp. med Bøxel, Besider og Stifbørn 17 1/2 Lisp. med Bøxel over samme og 3 Skind.
Strand Morten Sørensen, Peder Arnesen Joen Sørensen Strands Arvinger af Tone Sogn. 1 Liden Huusm.s. Plads, Skakkebacke Saaer 1/2 T. Hafre gl. optagen og kand ej forbedres.
Smertue Hans Brynilsen Schibtved Præstbord 6 Skind, Opsideren og med Arvinger resten. 1 liden gl. Huusm.s. Plads Jamerdahlen, Amund Oudensen Saaer 1 Qtr. Hafre, bereignet under Gaarden.
Hougen øfre. Drag. Qvart. Gudmund Ougensen, Arne Olsen Generalmajorinde Storm 1 1/2 Skipp., Opsiderne 1 Skipp. Hver sit med Bøxel.
Wang Siver Mickelsen Deris Majt.
Kassem Aslak Ellevsen Christen Soelberg og med arvinger.
Aas. Sundgaard Siver og Gudmund Halvorsønner Schibtved Kiercke
Bougen Christian Helgesen Schibtved Kierke 5 Lisp. med Bøxel over alt, Aas Præstbord 5 Lisp.
Unestad Brynild Arnesen Schibtved Kierke
Jacobshougen Simen Giertsen Schibtved Kiercke 3 Skind med Bøxel over alt, Dito Præstbord 3 Skind, Opsideren resten.
Trandem Anders Pedersen Schibtved Præstbord
Houg Torbjørn Bjørnsen Schibtved Præstbord
Karterud nedre Joen Albretsen Schibtved Præstbord
Toen Svend Bjørnsen Schibtved Præstbord
Holm Tolf Gulbrandsen Fierde Læxhører j Christ.
Qvisler Erik Albretsen Fierde Læxhører j Christ.
Sperrestad. Hielpe Qvart. ved Drag. Qvart. Aamodt Knud Hendriksen Fierde Læxhører j Christ.

Steensrud
. Hielpe Qvart. Under Drag. Gaarden Vestre Wister
Anders Larsen

Jonsrud Tore*el.Torchel Aslaksen *sier den ene protokollen Spiuberg Kiercke 3 Skind, Schibtved Præstbord 2 Høns, Jens Wisters Arvinger 4 Skind med Bøxel over alt.
Taraldrud Ole Sørensen. Halvor Gundersen.*De to ulike protokollene skriver ulike oppsittere Løerenskougs Kierke 5 Lisp. med Bøxel over ald Gaarden, Besideren 5 Lisp. 1 liden Huusm.s Stue Backe, Halvor Gundersen Saaer 1/2 Tønne. gl. Plads bereignet under Gaarden.
Karterud øfre Siøphar Amundsen@Andersen Opsideren og medarvinger
Langelie Peder Hansen Opsideren
Maalen Anders Arnesen Lars Strømhoug og Joen Brønemoen
Holene Siver Toresen Christen Schie og Tosten Smerthuses Arvinger
Torberud Jens Siversen Hans Rasmussen, Opsideren
Holm Rasmus Larsen Opsideren
Schaar Rasmus Holgersen Fierde Læxhører j Christ. 5 Lisp., Gunder Spiøtter 10 Lisp. med Bøxel over ald Gaarden.

mandag 26. november 2007

1711 Tjenerlønn, Skiptvet

GAARD OPSITTER TIENESTEFOLCK LOGERENDE
Onstad Knud, corporal Aslak Gislesøn


Dorthe


ukjent tj.dreng
Onstad Halvor Christensøn Onstad Lars Erichsen


tj.pige
Laem Ole Knudsen Marius Hans Schrøder, skredder


Thore Mogensdtr
Gierestad Siver Olsen Ronnou Olsdtr
Braadenæs Simen Amundsen Guri Enersdtr
Næs Torchild Arnesen Hendrich Ingvoldsen


Ragnild Arnesdtr
Westre Tveter Arne Giertsen Matthis Biørnsen
Skielde Jon Østensen Peder Aslachsen


Olou Østensdtr
Søndre Aamod Maren Ragnild Nilsdtr


Kirsten Enersdtr
Kofel Gunder Halvorsen Marte Halvorsdtr
Holmerud Torer Fredrichsen Asbiørn


Helvig
Schou Margrete Gundbiør


Ragnild


Inger Aslachsdtr, amme
Trandim Anders Schoning Berte Jacobsdtr
Houger Amund Asgut Jensen


Anne Hansdtr
Buraas u/Houger Erich Bergersen tjenestepige
Stafseng Anders Marte Mogensdtr
Stafseng Helge Stafseng tjenestepige
Karterud Tord Guro Trulsdtr
Hol Trond Tore Trulsdtr
Nordre Aamod Gunder Anders Arnesen


Kirsten Gundersdtr


Torbiør Olufsdtr
Holm Tolv tjenestepige
Berg Aslak Giertrud Andersdtr
Berg Nils Siri Giertsdtr
Sperrestad Gisle Anne Jonsdtr


Maren Hansdtr
Lund Ole Brynild Arnesen
Lund Søfren Clemet Arnesen


Aase
Østre Tveter Osmund Ingebor
Froerud Asbiørn Karen Bergersdtr


Marte Thomesdtr
Karlstad u/Tveter Torkild, husmand Berte
Skallerud Ole Olsen Karen Helgesdtr
Skallerud Jon Christensen Maren
Jonsrud Torchild Helge Hansdtr
Fos Amund Tord Helgesen


Barbara Hendrichsdtr
Store Hougen Arne Johanne Larsdtr
Houg Tormod Pernille
Karlsrud Anders tjenestedreng


sin søster Giertrud


sin qvindes søster Karen
Søndre Glende Ole Jøran Findsdtr
Skaar Peder Bondesen Ingebor
Eng Amund Pedersen, lænsmand Peder Thomesen


Johanne Aslachsdtr
Væstre Hønstved Arne Siri Trulsdtr


Anne
Solberg Rasmus Anne
Langeli Torbiørn Giertrud Jonsdtr
Svae Anders Tollou tj. pige
Øfre Solberg Christen Elisabeth
Westre Skipperud Iver Elen Tomesdtr
Søndre Wienæs Christen Ingebor Poulsdtr
Berget u/Nordre Wienæs Halvor, husmand Groe
Strand Enken tjeneste pige
Præstegaarden Jens Christian Spidberg, capellan Peder Evensen Ole Spidberg, studiosus
* Jens Andersøn Aalborg, sognepræst Karen Andersdtr


Helge Pedersdtr


Rangdi Nilsdtr


Karen, halvvoksen
Wister Acheleye, lieutenant angir sin skatt til deres chef
Wang Hamelton, lieutenant angir sin skatt til deres chef
Aslaksrud Hvid, cornet angir sin skatt til deres chef

* hvad mig selv angår, da saasom ieg nyeligen ved Guds og Kongens naade, er voceret til denne mig aller naadigst andbetrodde menighed, og derfor ej endnu har andtaget nogen husholdning, alt saa haver ieg ingen vidner at andgive, uden mig selv underskrefne, som bær peruqve. ... 2 par skoe for min persohn, og 2 par for en liden dreng, som er min søster-søn, hvilcket ieg alletide vill tilstaae, som ieg her med min egen haand bekræfter, Schibtved præstegaard den 20 april anno 1711, Jens Andersøn Aalborg.